Välkommen till Skärgårdsateljén
Nästan längst ut på Värmlandsnäs ligger Säter-Sörby. Där ligger min skärgårdsateljé.
Sommartid har jag den öppen för visning enligt överenskommelse.
Är du intresserad av att se min konst och att se en bit av Vänerskärgården så ring gärna.
Telefon: 0739315173.
Att jag inte har öppet vissa fasta tider,på helger, osv. beror på att jag oftast är ute och målar.
Säkraste tider för visning är därför efter kl. 18 på kvällen och under regniga dagar.e-mail