start historia trädgården konst bilder arrangemang info & kontakt länkar

Japanskt i Skogsträdgården

Man kanske kan kalla detta en japansk trädgård. Det är en gruslagd bergsknalle som tidigare var en ogräsbeväxt plätt.
Tidigare växte även här ett tiotal långa spinkiga björkar som kapades ner. Berget skalades från gräs och rötter och vi lade på geotextil, beställde ett ljusbiege grus som vi rallade ut.
En damm i mitten blev till i en befintlig håla.
Jag valde att plantera några växter som "klarar sig själva", som näva och bergenia m. fl.
Nävan bredde snabbt ut sig i en krans runt dammen och är helt underhållsfri. Några sävruskor har invaderat dammen och sticker upp.
Men de får växa där om de vill. Sländornas larver behöver något att krypa upp på och utvecklas.
De blå sländorna har också en form som passar i den här miljön. De har något japanskt över sig i både form och färg, som figurer i japanska träsnitt.
Detta är en lättskött del av trädgården även vad gruset beträffar. Tack vare geotextilen under kommer sällan något ogräs upp.
Och det enda jobbet är krattning då och då.


Trädgården vid Vänern