Afton på Vithall, Lurö skärgård, Vänern, akvarell.