Kväll på Sprickopp, Lilla Nassa, Stockholms skärgård, olja.