Kvällsljus på Sprickopp, Lilla Nassa, Stockholms skärgård, akvarell.