"Kuling" i kvällssol på Jungfruskär, Stockholms skärgård