Kväll på högsta berget,Jungfruskär, Stockholms skärgård