Första seglet ut från hamn, Jungfruskär, Stockholms skärgård