Bryggdag med Round Vänern Race-båtar, Ekenäs, Värmlandsnäs