start historia trädgården konst bilder arrangemang info & kontakt länkar

Skogsträdgårdens 1700-tal

Skogsträdgårdens 1700-tal är ett försök, en fantasi om man så vill, att återskapa en bild av hur en trädgård kunde se ut på den tiden.
Både den strikta barockträdgården och den lite senare 1700-talsträdgården, då den vilda naturen fick komma in. Med vilda blommor, skog och grönsaksodling som inslag.
Att ha en trädgård på 1700-talet var status.
De nya vetenskapliga rönen spelade också roll för den som ville vara en upplyst människa på 1700-talet.

Grönsaksodling var a´la mode i 1700-talets andra hälft.
Drottning Marie Antoinette hade själv grönsaksodling vid lustslottet Petit Trianon.
Här bjöd hon bl.a. Axel von Fersen på purjolökssoppa.
Rosseau var filosofen på modet och han predikade ett friare liv utomhus. I detta ingick att man skulle flytta ut i naturen och att naturen skulle in.
Den engelska trädgården blev en förebild med en mer vild, naturlig trädgård till skillnad från barockens strikta trädgårdar.
Trädgården vid Vänern