start historia trädgården konst bilder arrangemang info & kontakt länkar
Skogsträdgården på Värmlandsnäs
är en skogs- och bergstomt som ligger nästan längst ut på den vackra halvön i Vänern.
Omgiven av vår stora insjö Vänern ligger Värmlandsnäs bra till klimat- och odlingsmässigt och har sedan bronsålder varit en jordbruksbygd.
Det ligger i odlingszon 2.
Skogsträdgården fick sitt nuvarande utseende i början av 1990-talet då vi började ta bort en del träd och att få hit gödsel från intilliggande bondgård.
En lekstuga revs, bergskrevor fick jord och ett par dammar anlades. Flera rabatter togs bort och kom på nya platser och ännu fler tillkom naturligtvis. Sedan har trädgården växt och växt.
Vi har dragit upp de flesta perenner från frö och de flesta rabatter och växter har anpassats efter hur tomten har sett ut.
Berget har ibland kommit i dagen och där har det fått göra det och vi har istället för att dölja det med jord, renspolat och högtryckstvättat det.
Skogsträdgården är en trädgård i skogen även om den ligger vid Vänern. Och därav namnet vi tyckte passade.
Vi har inte kostat på stora summor på våra växter och blommor, men istället mycket jobb.
Naturens egna dekorationer i form av stenar och mossa, rötter och drivved har fått tjänstgöra som skulpturer här och där.
Vår trädgård har inga "måsten". Man ser här t.ex. ingen perfekt gräsmatta utan en mossmatta med inslag av gräs. Det skall vara roligt att vara i trädgården och en plats för njutning och kontemplation, välbefinnande och ro.
Vill man sedan ta ett tag med lite ogräsrensning eller kantklippning så är det OK.
Dammarna är en "fredad zon" för ödlor och grodor, och snok och huggorm som ibland letar sig dit förpassas vänligt men bestämt ner på sjöängen, buren i stjärten av mig!
Skogsträdgården är inte någon mönsterträdgård eller visningsträdgård i vanlig bemärkelse, bara en plats där vi trivs. Trädgården visas i samband med "Tusen trädgårdar" och "Öppna trädgårdar" som arrangeras av tidningen Land.
Ett evenemang då privata trädgårdar visas för allmänheten.
Trädgården hade över 200 besökare den dagen.
Skogsträdgården är en privat trädgård och intresserade, trädgårdssällskap och privatpersoner är välkomna, men vi vill gärna att ni hör av er före ert besök per telefon: 0533 23092
eller 073 9315173
eller på mail: skogstradgarden@live.se


Trädgården vid Vänern